Ankomst

VELKOMMEN TIL HERTUG HANS FESTIVAL

Her har vi samlet en række oplysninger om Hertug Hans Festival, der gør det lidt lettere for dig at finde rundt. Vi glæder os til at se dig.

Velkommen

til tre

hyggelige dage


I Hertug Hans Festival bestræber vi os på at skabe  gode og hyggelige rammer for vores markedsfolk.


Fredag, lørdag og søndag under festivalen er der fra klokken 7-8.30  morgenmad for alle aktører, der overnatter på pladsen.Tips og fif

Er du/I med på et historisk marked for første gang kommer her nogle gode fif om, hvordan du/I kan falde godt ind. Det skal ikke opfattes som regler, men forstås som værende vejledende. Formålet er, at vi alle får en fornemmelse af at være tilbage i tiden.

 • Undgå at ha` plastik stående eller liggende på bordene eller i boden.
 • Læg dine varer i kurve.
 • Gem nutidsting under stof.
 • Brug keramik- el. stentøjskrus til at drikke af.
 • Bruger du et metalbord i din bod, så læg en dug over.
 • Undgå at ryge, hvor publikum kan se det, og gå ikke med farvestrålende plastikposer.
 • I opfordres til at holde længe åbent lørdag (Taffel)
 • Intern fest må afholdes under hensyntagen til, at der er familier, der overnatter i parken.


VIGTIGE NUMRE


 • Syd og Sønderjyllands Politi: 7611 1448 eller blot 114
 • Vagtlæge: 7011 0707
 • Skadestue døgnåben: 7011 0707 Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa.
 • Der er to apoteker i gåafstand fra Damparken. Hjorteapoteket og Løveapoteket.


Ankomst og indkørsel

Markedet foregår i den smukke Dampark i Haderslevs bymidte.

 • Indgang ved Borgervænget/Klostervænget 6100 Haderslev.
 • Og indkørsel fra Omkørselsvejen. (bedst at komme syd fra. Vend evt. i lyskrydset ved tankstationen, hvis I kommer nord fra). Se de orange pile.
 • Det er ikke tilladt at køre ind i parken i markedets åbningstid.
 • Ved ankomst henvend jer hos pladsmesteren ved taffelteltet og få af vide, hvor din bod/lejr skal være og få udleveret brand- og evakueringsinstruks.
 • Brug stierne til at køre på - undgå at holde længe på græsset ved af- og pålæsning.


Langtidsparkering

Der er ikke mulighed for langtidsparkering i eller tæt på Damparken.

 • P-pladsen ved Slesvigske Vognsamling og Engel på Simmerstedvej 1 – umiddelbart vest for Damparken - er en god idé til langtidsparkering.


Opsætning af telte og boder

Tag hensyn til parkens blomster og græs og følg brandregulativerne.

 • Teltene SKAL af hensyn til brandregulativerne placeres med en afstand på 2-3 meter mellem bardunerne. (5 meter mellem teltene).


Åben ild og bål

 • Hvis du har åben ild, er DU SELV ansvarlig for at have brandslukningsudstyr (brandspateri teltet.
 • Bål skal laves i bålfad eller ovn. Der må ikke graves huller i plænen.
 • Der må ikke laves bål på stierne i parken.
 • Husk at fjerne al aske og kul.


Brandslukkere

 • I taffelteltet vil der være en ildslukker.
 • Rundt i lejren er der med 50 meters afstand placeret røde brandspande med vandpumpe.


Sikkerhed i øvrigt

 • Der er vagter og sanitetshjælp på pladsen.
 • Kommer du til skade under markedet eller beskadiger du noget, er det din egen ulykkes- og/eller fritidsforsikring, der gælder.
 • Hertug Hans Festival har i samarbejde med politi og brandmyndigheder udarbejdet en beredskabsplan. Anordningerne fra de ansvarlige skal følges i en kritisk situation.


CVR/CPR   

 • I henhold til reglerne fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal alle bodefolk oplyse sit eller gruppens CVR-nummer eller CPR-nummer.
 • Det skal ske ved tilmelding - eller på mail til foreningens kasserer.


Boder med mad og drikkevarer

 • Kun de, der har meddelt, at de sælger mad og drikke, må gøre det.
 • Husk, du skal have hygiejnebevis med.
 • Du er selv ansvarlig for, at din bod lever op til reglerne om salg og håndtering af mad.


Tidende

 • Køb og salg af mad og drikkevarer belægges med en tidende på 10 procent af den samlede omsætning. Tidende afregnes med kasserer eller repræsentant for foreningen ved markedets afslutning. 
 • Øvrigt salg med en omsætning på over 3000 kroner belægges med en tidende på 10 procent af omsætningen over de 3000 kroner. Tidende afregnes med kasserer eller repræsentant for foreningen ved markedets afslutning. 


Toilet, vand og elektricitet

 • På lejrpladsen er der adgang til vand og toilet.
 • På pladsen er der opstillet toiletvogne.
 • Fra 7-10 er der mulighed for bad i roklubben, som ligger umiddelbart ved siden af Damparken. Det koster 20 kr. Badbilletter kan købes i taffelteltet.
 • Der er adgang til strøm. Hvis du har brug for strøm til din telt eller bod, skal det meddeles ved tilmelding.


Affald

Hjælp os med at holde parken ren.

 • Ved indgangen til parken fra Klostervænget 4 vil der stå en container.
 • Der vil også stå affaldstativer rundt i lejeren.
 • Du/I bedes fjerne eget affald under markedet og ved afrejse. (put det i containeren.


Afrejse

Inden du kører hjem, siger vi tak, fordi du:

 • Sikrer dig, at din lejrplads forlades ren, fri for affald og med fyldte huller.
 • Vigtigt! Hvis du har lavet huller i græsset til teltpløkker, barduner, master eller andet, skal disse dækkes til. Vand kan hentes i vandhanerne rundt omkring på pladsen.